سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل بانان علی عباسی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان

چکیده:

موتورهای الکتریکی یکی از عمده ترین مصرف کننده های انرژی الکتریکی در بخش صنعت و خدمات می باشد . و با توجه به مصارف بالا و راندمان نسبتا کمی که دارند در بحث انرژی و صرفه جویی آن اهمیت پیدا می کنند. راندمان و شرایط کارکرد یکک موتور الکتریکی تاثیر خیلی زیادی در مصرف انرژی الکتریکی آن دارد و انتخاب موتوری با راندمان بالا، اندازه مناسب و به کار بردن موتور در شرایط کارکرد مناسب، مصرف انرژی را به نفع منافع ملی و صنعت پایین خواهد آورد در این مقاله ضمن بررسی تئوریک مطلب فوق آزمایشات عملی نیز انجام شده و با استفاده از مباحث اقتصادی پایین آوردن مصرف انرزی با انتخاب مناسب راندمان و ابعاد موتور ایجاد شرایط مناسب کارکرد نتیجه گیری شده است.