سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیتا آنالویی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

چکیده:

نظر به اهمیت مقوله مدیریت سمت تقاضا (Demand Side Management) DSM و جلب رضایت مشتریان همراه با آگاه سازی جهت استفادهاز تمام امکانات و تسهیلات موجود، به ویژه در رابطه با صنایع و واحدهای تولیدی و در راستای طرح تشویق صنایع، مطالعه ای بر روی تعداد۳۴ مشترک صنعتی انجام گرفته و با تجزیه و تحجلیل و جمع ندی آنها نتایج بسیار ارزنده ای به دست آمد که با ارائه آن نتایج، مدیران صنایع در تصمیم گیری های آتی خود افقهای روشنی را پیش رو خواهند داشت.