سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر تابان – کارشناس ارشد عمران، ژئوتکنیک
محمودرضا رحمتی – کارشناس ارشد عمران ،ژئوتکنیک

چکیده:

در این مقاله به مقایسه تغییرات وزن اسکلت ومصالح مصرفی (آرماتور و بتن) فونداسیون ساختمان ها درشرایط وجود انواع خاک (خاک نوع ١و ٢و ٣و ۴) موضوع آئین نامه ٢٨٠٠ و مزیت استفاده از آزمایش اندازه گیری سرعت موج برشی جهت تعیین نوع واقعی خاک نسبت به ارزیابی مشاهده ای و مقایسه هزینه اجرایی نسبی اسکلت (نسبت به کل ساخت) درهرچهارنوع خاک پرداخته شده است.

[توضیح سیویلیکا: اطلاعات برخی از جداول به همریخته و قابل استفاده نیست]