سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین اخباری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی خلقی – مربی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای حذف آستنیت باقیمانده از برخی از انواع فولادهای ابزار امروزه از عملیات تکمیلی سرد کردن زیر صفر استفاده وسیعی می شود. فولاد مورد استفاده در این تحقیق از نوع سرد کار ۱/۲۴۳۶ می باشد که به منظور بررسی تاثیر اندازه دانه آستنیت اولیه بر خواص فولاد در عملیاتکرایو در سه زمان ۱۰، ۲۰ و ۵۰ دقیقه در دمای ۱۲۴۰˚K آستنیته و سپس تحت عملیات حرارتی کرایو قرار گرفت. مشخص شد سختی در محدوده ۱-۲ Rc در نمونه ریز دانه بیشتر از نمونه درشت دانه است. محاسبه نرخ سایش و کاهش وزن نمونه ها بر حسب تابعی از مسافت نشان می دهد که رفتار مواد ریز دانه در عملیات کرایو بهتر از مواد درشت دانه است. میزان بهبود نرخ سایش در دو حالت ۱۰ و ۵۰ دقیقه آستنیته ۶۳% است که در مواد تحت سایش هبودی بسیار چشمگیر تلقی می شود. به همین دلیل استفاده از کمترین دما یا زمان آستنیته کردن ( در صورت همگن ماندن ترکیب شیمیایی در نمونه) یکی از راه های افزایش مقاومت سایش این فولاد در عملیات کرایو می باشد.