سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی روزرخ – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
کیوان شمس – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- کارشناس دانشگاه آزا
محمد سعید وقار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر اندازه و عمق کاشت بذر و ارتباط آن با قدرت بذر در نخود آزمایشهایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال ۱۳۸۳ انجام شد . بذرهای سه رقم نخود ( محلی بیونیژ ، هاشم و ILC482 ) هر کدام به سه سطح قدرت بذر ( V1,V2,V3 ) تقسیم گردیده و از هر کدام دو دسته بذر ریز و درشت انتخاب گردید و مطالعات آزمایشگاهی روی آنها انجام گردید . اثر قدرت بذر روی درصد بذرهای زنده ، درصد جوانه های نرمال و هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذرها معنی دار بود . رقم بیونیژ از نظر صفاات برتراز دو رقم دیگر بود . در گلخانهبذرهای فوق در دو عمق ۵و ۱۰ سانتیمتری کاشته شدند و سبز شدن آنها بررسی شد . درصد و سرعت سبز شدن تحت تاثیر عمق کاشت قرار گرفت .