سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – استادیار دانشکده فنی بابل دانشگاه مازندران
افشین حسین شریف زاده – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

از مسائل بسیار مهم در تعیین پاسخ دینامیکی سکوهای فلزی، اعمال مساله اندرکنش آب و سازه می باشد وجود سیال در اطراف المانهای سکو علاوه بر اینکه از یک طرف به دلیل ایجاد امواج می تواند عامل مهمی برای ایجاد نیروها باشد از طرف دیگر با افزایش جرم سیستم و اعمال نیروهای استهلاکی بر پاسخ و ارتعاشات سازه تاثیر می گذارد. در این پژ.هش با صرفنظر از اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش اجزا محدود سازه سکو به خرپای صفحه ای تشبیه گردیده، سپس با تدوین برنامه کامپیوتری، اثرات اندرکنش آب و سازه در سه مدل دقیق(مدل۱)و تقریبی(مدل۲)وکاملا ساده شده(مدل۳) برای سکوهای مختلف در شرایط گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از مدل(۲) برای آنالیز سیستم سکو در جهت اطمینان نبوده، همچنین مدل(۳) نیز نسبت به مدل(۱) در لحظات اولیه آنالیز دارای تطابق بهتری بوده ولی با گذشت زمان آنالیز(مخصوصا برای امواج با پرید کوتاه و ارتفاع بلند و سازه با ضرایب درگ بالا)،خطای مدل(۳) نسبت به مدل(۱)افزایش می یابد.