سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین جهانخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی شریف
محمد علی قناد – استادیار دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله تغییرات نیروهای مورد نیاز در طراحی سازه با احتساب اندرکنش خاک ـ سازه مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه بر روی ۱۰ رکورد مربوط به خاک نرم صورت پذیرفته است. پارامترهای اصلی این تحقیق عمدتاً بی‌بعد شده می‌باشند که این امر گستره اعمال نتایج حاصله را افزایش می‌دهد. مدل در نظر گرفته شده برای سازه، مدل تکدرجه الاستوپلاستیک کامل و مدل در نظر گرفته شده برای خاک مدل مخروطی بوده است. حل معادلات در حوزه زمانی بصورت گام به گام و با استفاده از روش بتا نیومارک بوده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اثر اندرکنشی خاک، در ناحیه‌ای از پریودهای کوتاه، سازه‌های طرح شده بر اساس طیف‌های بستر صلب را با مخاطره مواجه می‌سازد