سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد خاقانی – شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

چکیده:

یکی از مهم ترین اهداف در هر سازمانی ارتقاء بهره وری سازمان می باشد و به منظور افزایش بهره وری در هر سازمان مجموعه ای از عوامل موثر می باشد که در این میان نیروی انسانی نقش کلیدی دارد. ایجاد انگیزش در نیروی انسانی، به عنوان با ارزشمندترین سرمایه های سازمان ها، مهم ترین عامل بهره وری در سازمان می باشد. هر قدر افراد نیازهای ارضاء شده بیشتری داشته باشند، رفتارشان عقلایی تر و منطقی تر خواهد بود . لذا یکی از وظایف مهم سازمان ها شناخت نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزش در آنان می باشد. مدیرانی که در ایجاد انگیزش کارکنان موفق می باشند، اغلب محیط (درونی و بیرونی) را به گونه ای می سازند که هدف ها (محرک) مناسب، برای ارضاء نیاز کارکنان باشد. در این مقاله ابتدا رابطه انگیزش با عملکرد مورد بررسی و سپس برنامه های چندی ازسازمان ها برای ایجاد انگیزش در کارکنان و بهبود عملکرد سازمان مانند : مدیریت مبتنی بر هدف ، تعدیل در رفتار ، پرداخت براساس مهارت ، مزایای انعطاف پذیر و مسایل ویژه انگیزش مورد بررسی قرار گرفته است.