سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شرافت – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد موسوی شوشتری –
رضا محمدعلی مالک –
مجید عبدوس –

چکیده:

دراین تحقیق فیلامنت های کشیده شده CF پلی پروپیلن بصورت بافته شده تحت عملیات اکسیداسیون با KClO3 + H SO4 دردما و زمان های متفاوت قرارگرفت این عملیات باعث کاهش استحکام و ازدیاد طول تاحدپارگی نمونه ها می شودوجود گروه های قطبی از جمله -O-H برروی پلی پروپیلن اکسید شده توسط طیف سنجی مادون قرمز FTIR به اثبات رسید و عکسهای میکروسکوپ الکترونی SEM موید ایجاد پستی و بلندی و نوعی جمع شدگی درالیاف می باشد رنگرزی نمونه های اکسید شده با رنگزاهایی از کلاسهای متال کمپلکس دیسپرس بازیک و دیسپرس انجام شد منحنیهای انعکاسی بهبود قابل توجه درمیزان جذب این رنگزاها را نشان میدهند.