سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد میراب – پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
مجید حسینی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
عباس عطاپورفرد – پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
ابوالفضل خلیل پور – پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

ایستگاه پخش سیلاب شهید هادی احمدی در ۵۰ کیلومتری جنوب شرق تهران در شهرستان پاکدشت واقع گردیده است.ایستگاه مزبور دارای مساحتی بالغ بر ۳۰۰۰ هکتار بوده و سیلاب رودخانه های چنداب لانه شور کولیک و سیاه چشمه در سطح ان پخش می گردد .لیتولوژی عرضه پخش سیلاب را ابرفت های تهران تشکیل داده و بر اساس اندازه گیریهای به عمل امده در طول مدت احداث ابخوان سالانه به طور متوسط ۱۱۲۲۰۰۰ متر مکعب سیلاب در عرصه ی مزبور پخش می گردد .عرصه ی پخش سیلاب بر روی یک سفره اب زیرزمینی ازاد قرار گرفته که ضخامت بخش غیر اشباع ابرفت در نزد یکترین چاه به محل پخش سیلاب۱۱۵/۷۰متر می باشد. هدف اساسی در این پژوهش بررسی اثرات پخش سیلاب ونفوذ اب به درون زمین از نقطه نظر تغییرات سطح ایستایی سفره اب زیرزمینی می باشد .جهت انجام این پژوهش تغییرات سطح ایستایی در یک حلقه چاه پیزومتر موجود در بالادست عرصه پخش سیلاب به عنوان چاه شاهد و سه حلقه چاه پیزومتر موجود در پایین دست در یک دوره اماری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.