سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا سعیدی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی – بخش مکانیک
سیدعبدالرسول آتشی پور – دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی – بخش مکا

چکیده:

در این مقاله، ابتدا معادلات حاکمه حرکت ورقهای مستطیلی FGM با استفاده از تئوری های کلاسیک و برشی مرتبه اول فرمولبندی شده است . سپس برای حل معادلات برشی مرتبه اول، با معرفی یک تغییر متغیر جدید، این معادلات به فرم قابل حل تبدیل شده اند . با حل این معادلات در دو حالت استاتیکی و دینامیکی پاسخ های ورق FGM شامل خیز، مولفه های تنش و همچنین فرکانس های طبیعی بدست آمده و نتایج با نتایج حاصل از تئوری کلاسیک مقایسه شده است .