سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
لیلا احمدی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
سیدداوود محمدی – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

این پژوهش جهت بررسی تاثیر بافت بر ویژگی های مهندسی شش نوع از سنگ های آهکی واقع در محدوده استان همدان انجام گرفته است . به منظور انجام این کار، مطالعات بافتی و نیز آزمایش های مختلف مهندسی شامل آزمایش های کلسیمتری، تعیین وزن مخصوص ( ظاهری ،خشک ،اشباع ) ، جذب آب، تخلخل، شاخص دوام وارفتگی، تعیین قابلیت سایش سنگ ها با دستگاه لس آنجلس، تعیین سختی واجهشی اشمیت، تعیین مقاومت بار نقطه ای، تعیین مقاومت کششی غیر مستقیم روش برزیلی، سلامت سنگ ( با استفاده از محلول سولفات سدیم و سولفات منیزیم ) ، تعیین مقاومت فشاری تک محوری و تعیین ارزش ضربه ای صورت گرفته است . سپس نتایج آزمایش ها با توجه به بافت های مختلف، مورد ملاحظه دقیق واقع گردیده است . در نهایت پس از انجام مطالعات فوق مشخص شد که در بین شش نوع سنگ آهک با بافت های مختلف که شامل بافتهای آهک کریستالین ( نمونه ملایر ) ، کنگلومرای آهکی ( نمونه اکباتان ) ، دولستون زنوتوپیک ( نمونه علیصدر ) ، برش آهکی ( نمونه نهاوند ) ، باندستون مرجانی ( نمونه آبشینه ) و بایوکلاستیک پکستون ( نمونه همه کسی ) می باشد و با در نظرگرفتن تمامی خصوصیات مهندسی مثبت و منفی، از نظر داشتن بیشترین ویژگی های مهندسی مثبت به ترتیب بافت آهک کریستالین ( نمونه ملایر ) ، کنگلومرای آهکی ( نمونه اکباتان ) ، دولستون زنوتوپیک ( نمونه علیصدر ) ، برش آهکی ( نمونه نهاوند ) میباشند و سپس با یک فاصله معنی دار بافت باندستون مرجانی ( نمونه آبشینه ) قرار گرفته است و در نهایت بافت بایوکلاستیک پکستون ( نمونه همه کسی ) بیشترین ویژگی های مهندسی منفی را دارا می باشد .