سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد عسگری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان & باشگاه پژوهش
محمد صفایی راد – کارشناس ارشد مجتمع فولاد مبارکه
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهشف تاثیر بافت و ریزساختار پوشش گالوانیزه تولیدی شرکت فولاد مبارکه بر خواص خوردگی و مکانیکی پوشش ارزیابی شد. مقدار سرب حمام گالوانیزه در محدوده ۰/۰۴ تا ۰/۱۴ درصد وزنی تغییر داده شد. بافت پوشش با استفاده از روش تفرق اشعه ایکس و رفتار خوردگی پوشش با استفاده از آزمون پلاریزاسیون تافل تعیین شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد سرب حمام گالوانیزه، شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده (۰۰٫۲) پوشش را کاهش داده و باعث افزایش اندازه اسپنگل ها و ضخامت لایه گاما شده است. همچنین دیده شد که در اثر کاهش شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده (۰۰٫۲)، چگالی جریان خوردگی پوشش در آزمون پلاریزاسیون تافل افزایش یافته است. پس از بررسی تاثیر بافت، اندازه اسپنگل ها و ضخامت لایه گاما بر خواص مکانیکی، مشخص شد کاهش اندازه اسپنگل ها و افزایش شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده (۰۰٫۲) منجر به بهبود شکل پذیری شده و افزایش ضخامت لایه گاما نیز استحکام تسلیم ورق را افزایش می دهد.