سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مواد و انرژی
فخرالدین اشرفی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق پوشش های نازکی از ایندیم و سرب روی زیرلایه فولادی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) توسط فرآیندهای تبخیر در خلاء و رسوب یونی ایجاد شد. بافت و مورفولوژی پوشش ها به ترتیب توسط دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد و رفتار تریبولوژیکی پوشش ها با استفاده از آزمون پین روی دیسک مورد ارزیابی قرار کرفت. نتایج نشان داد که تغییرات بافت و مورفولوژی در پوشش های سرب شکل گیری بافت (۱۱۱) با دانسیته اتمی بالا موجب کاهش ضریب اصطکاک و پایداری آن شده است و در پوشش های رسوب یونی سرب مورفولوژی پوشش تاثیر بیشتری نسبت به بافت بر ضریب اصطکاک گذاشته به طوری که با افزایش فشار گاز محفظه و ریز شدن دانه ها ضریب اصطکاک یافته است.