سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
علی مرادی –
اسحق شیرین کام –

چکیده:
عوامل بسیارومتعددی درتولید ملی و افزایش میزان آن تاثیر گذارند که برخی از این عوامل میتوان به عنوان پیش نیازهای تولید ملی نام برد ازقبیل زیرساخت ها توسعه و توانمندسازی نیروی کار و سرمایه اجتماعی نگرش مدیران بهبود فضای کسب و کار فرصت های سرمایه گذاری ایجاد و ارتقا فرهنگکارافرینی برنامه ریزی و… می توان اززمره عوامل این پیش نیازها به حساب آورد درانی میان با توجه به اینکه اکثرنیروهای انسانی و خصوصا نیروهای فنی و مدیران که مستقیما می توانند به تولید ملی کمک کنند دانش اموختگان هنرستانها دراموزش و پرورش و دانشجویان رشته های فنی دانشگاه ها و اموزشکده های فنی میباشند اموزش و پرورش و واحد برنامه ریزی درسی برآن شده است تا با قرار دادن درسی به نام کارافرینی دانش آموزان را با پیش نیازها و فاکتورهای کارافرینی و تولید اشنا کند. دراین مقاله که با روش تحلیل محتوا انجام شده است برآن است تا تعیین گردد درس کارافرینی هنرستانهای کاردانش تا چه اندازه و به چه میزانی به این پیش نیازها و عوامل موثردرآن پرداخته و درنهایت به چه میزانی تاثیر بالقوه ای می تواند درافزایش و ارتقا تولید ملی داشته باشد.