سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد پورداوود – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
بهزاد میرهادی – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این کار تحقیقی تاثیر بایندرهای مختلف فسفاتی مانند پلی فسفات سدیم، تری پلی فسفات سدیم و یک نوع فسفات قلیایی روی خواص منیزیت سینتر شده بیرجند مثل دانسیته، انقباض و مقاومت فشاری سرد (CCS) مورد مطالعه قرار گرفته است. از نتایج آزمایش چنین بر می آید که خواص سینتری منیزیت بستگی به نوع ترکیب فسفاتی مورد استفاده دارد. میزان افت دانسیته در حوالی دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد که در جرم های منیزیتی پدیده ای شناخته شده است نیز از نوع ترکیب فسفاتی پیروی می کند. با استفاده از یک نوع بایندر فسفاتی حاوی ۶۴ درصد P2O5 امکان تهیه جرم کوبیدنی منیزیتی با مقاومت فشاری سرد بالاتر از ۶۵Mpa در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد فراهم می گردد. همچنین رابطه بین ساختار شیمیایی بایندرهای فسفاتی و خواص جرمهای منیزیتی مورد بحث قرار گرفته است.