سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم منافی – کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی از دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هوشنگ نصرتی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ثبات ظاهر پارچه به هنگام مصرف از خواص مهم آن به ویژه از نظر مصرف کنندگان است. یکی از مشکلات پارچه های فیلامنتی ظریف لغزش نخهای تار و پود نسبت به هم و جابجایی آنها در پارچه است که در پارچه های لباسی و پرده ای حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق تاثیر پارامترهای بافندگی مانند طرح بافت (تافته، سرژه و ساتین ) ، تراکم پود (۲۵،۲۰،۱۵ و ۳۵ پود بر سانتیمتر) و میزان کشش نخهای تار حین بافت (۸۰،۴۵ و ۱۲۰ نیوتن) بر میزان لغزش نخ در پارچه مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور دستگاه اندازه گیری لغزش نخ در پارچه طبق مشخصات ارائه شده در استاندارد. ASTM ساخته شد و نمونه پارچه های مورد نظر پس از بافته شدن مورد آزمایش قرار گرفتند . بررسی آماری نتایج آزمایشات نشان می دهد که طرح بافت وتراکم پودی، تاثیر معناداری بر روی میزان لغزش نخ در پارچه دارند . همچنین مشخص شد که پارامتر کشش نخهای تار حینبافت تاثیر زیادی بر روی میزان لغزش نخ در پارچه ندارد ولی نقش بسزایی در امکان و یا عدم امکان بافت پارچه ایفا می کند.