سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مرضیه جعفری نظرآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان ، گروه محیط زیست
بهروز بهروزی راد –
محمدرضا کرمی –

چکیده:
تاثیر برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بر تعداد حواصیل ها و اگرت ها در رودخانه کارون در دو فصل سال از زمستان ۱۳۸۹ تا بهار ۱۳۹۰ انجام گرفت . محدوده مورد مطالعه حدود ۱۰ کیلومتر و مسیری از رودخانه کارون بود که در محدوده شهر اهواز قرار دارد. در ابتدا منطقه به ۵ ایستگاه تقسیم شد و همزمان با اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به شمارش حواصیل ها و اگرت ها پرداخته شد ، روش شمارش به صورت شمارش کل بود. بیشترین تعداد را اگرت کوچک با ۱۲۷ قطعه در فصل زمستان به خود اختصاص داده بود و کمترین تعداد را حواصیل خاکستری با ۵ قطعه در فصل بهار داشت و همچنین از کل (۱۶۲۳قطعه) در ایستگاه های مورد مطالعه ، تقریبا ۵۰% در ایستگاه ۳ و۴ دیده شد که بیشترین تعداد را داشتند. نوسان جمعیت، تنوع و تعداد پرندگان به عنوان شاخص های زیستی نشان دهنده کیفیت آب و وضعیت زیستگاهشان می باشد.