سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد ساعتچی – استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان
سپهدار انصاری نیک – رئیس واحد تحقیق و توسعه پتروشیمی شهید تندگویان
رسول هارونی – دانشجوی کارشنایس ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

بررسی تاثیر برماید بر خوردگی فولاد زنگ نزن دوپلکس AL2205 در حضور اسید استیک بمنظور شبیه سازی تاثیر یون برماید بر خوردگی درام D-1503 (نصب شده در واحد CTA پتروشیمی شهید تندگویان) در این تحقیق مد نظر است. بمنظور مقایسه خورندگی محلول درام با محلول ورودی به درام و تاثیر دما، همچنین بمنظور بررسی غلظت های مختلف یون برماید و آب بر روی نرخ خوردگی محلول درام، آزمون های پلاریزاسیون با پتانسیل متغیر بر روی محلول های مختلف انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده برای کاهش سرعت خوردگی درام باید درصد وزنی یون برماید محلول کمتر از ۰/۴۵% و آب بیشتر از ۳% باشد ولی درصد وزنی آب نیز نباید بیشتر از ۲۰% شود. افزایش یون برماید از ۰/۴۵% به بالا بعث مساعد شدن شرایط وقوع خوردگی حفره ای می شود و افزایش آب به بالاتر از ۲۰، علیرغم رقیق کردن یون برماید، ولی بدلیل اینکه آب دارای عامل اکسید کننده اکسیزن حل شده است تاثیری بر کاهش خورندگی یون برماید ندارد و باعث افزایش سرعت خوردگی می شود.