سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید عرفان منش –
اصغر قرآنی –
علی بهرامی –

چکیده:

مدیریت مواد زیاد جامد یکی از مقوله هایی است که امروزه به دلیل آلودگی نگران کننده محیط زیست مورد توجه اکثر جوامع انسانی قرار گرفته است. مواد زاید از زباله های خانگی گرفته تا انواع زباله های صنعتی، بیمارستانی و رادیو اکتیو در صورت مدیریت نامناسب خسارتهای جبران ناپذیری را بر پیکره محیط زیست و در نهایت حیات بر سطح کره زمین وارد می کنند. به این دلیل مدیریت مواد زاید یکی از اصولی ترین روشهای حفاظت از محیط زیست به شمار می رود. سازمان بازیافت شهرداری اصفهان در راستای نیل به این هدف ابتدا در سال ۱۳۶۸ با راه اندازی کارخانه کمپوست نخستین گام را در بازیافت مواد آلی موجود در زباله شهری برداشت. از آنجاییکه بخش قابل توجهی از زباله به صورت مواد غیر قابل کمپوست به عنوان ضایعات تولید کمپوست به مکانهای دفن منتقل می شد از سال ۱۳۷۵ پروژه تفکیک و بازیافت مواد جامد زاید در مبدا به منظور کاهش حجم مواد غیر قابل کمپوست در زباله به وسیله سازمان بازیافت شهرداری اصفهان شروع شد. انجام ۴ ساله این طرح باعث کاهش میزان مواد غیر قابل کمپوست در زباله شهر اصفهان، کاهش سرانه تولید زباله از ۶۳۵ به ۵۰۰ گرم در روز و بهبود کیفیت کمپوست تولید شده گردید.