سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمدهادی موسوی فضل – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
ابراهیم جواهری – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
محمدجعفر ملکوتی – موسسه تقحیقات خا و آب

چکیده:

با توجه به اینکه قابلیت جذب روی موجود در مواد غذایی توسط انسان علاوه بر میزان مطلق روی به نسبت مولی اسید فیتیک به روی نیز بستگی دارد این بررسی به منظور ارزیابی مدل کامپیوتری توصیه کودی ارائه شده توسط موسهس خاک و آب بر عملکرد کمی و کیفی گندم در اراضی جنوب خوزستان شامل شهر های اهواز و بهبهان در جهت بهینه سازی و ارتقا کارآیی کودهای شیمیایی ازته فسفره پتاسه و ریز مغذی های و نیز کاهش نسبت مولی اسید فیتیک به روی در دانه گندم با هدف بررسی امکان مصرف نان سبوس دار در سال زراعی ۸۰-۷۹ اجرا گردید.