سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی کوهکن – دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر مفتون – استاد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

بور برای گیاهان عنصری ضروری است که عمدتا بصورت H3BO3 جذب می شود (۶). با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قراردارد، لذا میزان بارندگی آن کم است و از طرفی خاکهای زراعی عمدتا آهکی با pH بالا و میزان ماده آلی کم میباشد که مجموع این عوامل باعث کاهش قابلیت استفاده نیتروژن شده است. از سوی دیگر استفاده مستمر از آب های آبیاری شور حاوی بور زیادی سبب تجمع بور در برخی خاکهای جنوب ایران شده است. برای مقابله با سمیت بور راههایی نظیر آبشویی خاک، استفاده از ارقام با مقاومت نسبی بالا و مصرف برخی از عناصر غذایی ضروری مانند نیتروژن و روی پیشنهاد می شود. (۵و۷). با توجه به موارد فوق آزمایشی گلخانه ای به منظور ارزیابی میزان کاراییی نیتروژن جهت رفع این معضل و بررسی تاثیر مقادیر مختلف بور و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیائی اسفناج انجام شد.