سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دکتر علی چیت ساز – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر شمس السادات زاهدی – استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

دانشگاه به عنوان یک سازمان پیچیده دارای رویکردهای نظری مختلف مدیریتی است. دوگانگی الگوهای حرفه گرا و مدیریت گرا از موضوعات مهم و قابل بحث در مدیریت ئانشگاه است. مدیریت گرایی با طرح مباحثی نظیر پیروی از روش های بازار، تعقل گرایی و لزوم اقتصادی شدن عملکرد موسسات آموزش عالی، جهانی شدن و رقابت دارای راهکارهای عملی برای حل مشکلات موسسات آموزش عالی است. شناخت و تبیین آثار به کارگیری الگوهای مدیریت گرا در دانشگاه های دولتی ایران و ارائه مدل ارزیابی پاسخگویی دانشگه ها از ابعاد این پژوهش است که با بررسی دانشگاه های نمونه کارآمدی آنها در پذیرش اصول مدیریت جهان شمول، رقابت نهادی، مشتری مداری، پیروی از اصول بازار، نقش محوری مدیران، کارآفرینی و پاسخگویی ارزیابی شده و توفیق آنها در نیل به ضرورت های راهبردی نظیر یادگیری سازمانی، حاکمیت مطلوب و رهبری استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است.