سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرود بذرافشان – مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی کشاورزی زمین
قدرت الله فتحی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی زمین
سید عطا الله سیادت – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین
امیرخسرو دانایی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ارقام زودرس میان رس و دیررس گندم نسبت به تاریخ کاشت از لحاظ عملکرد و اجزا عملکرد آن آزمایشی در سال زراعی ۱۳۷۶ در مزرعه آموزشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان در قالب طرح آماری کرت های نوآوری در چهار تکرار اجرا گردید. ارقام مورد بررسی شامل رقم دیررس استار، میان رس آتیلا (چمران) و اثرک و رقم (زودرس ۴۵۰۳ در تاریخ های کاشت ۲۰ آبان و ۲۰ آذر و ۲۰ دی بودند.