سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن پرسا – پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا باقری – دانشگاه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر محمدآبادی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک اجرای عملکرد و عملکرد دانه نخود در شرایط فاریب آزمایشی طی دو سال زراعی ۷۵-۷۴ و ۷۶-۷۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور به اجرا درآمد سطوح تاریخ کاشت در سال زراعی اول شامل کاشت های ۱۵ آبان، ۱۵ آذر، ۲۵ اسفند و ۱۶ فروردین بود. در سال زراعی دوم، کاشت ۳۰ مهر نیز به این مجموعه اضافه شد در این آزمایش شش رقم نخود از تیب کابی در هر یک از سطوح تاریخ کاشت در دو سال بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی کشت شدند.