سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن باقری – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر ارقام زودرس کلزا طرحی با الیت بلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی (۸۰-۷۹) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان پیاده گردید. کرت اصلی شامل چهار تاریخ کاشت (۳۰ مهر، ۱۵ آبان، ۳۰ آبان و ۱۵ آذر) و کرت های فرعی شامل دو رقم (pf7045/91 و hYOLA) و دو فاصله ردیف (۳۴ و ۳۶ سانتیمتر) به صورت فاکتوریلیاده شدند.