سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مونا مهربان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ا
محمود آذرنسب – کارشناس صنعت شرکت پلی اکریل ایران، اصفهان، ایران
محمد مرشد – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از کاربردهای الیاف اکریلیک ترریسی شده در تهیه فرشها می باشد و به دلیل اینکه خاصیت جهندگی این الیاف معمولاً از الیاف خشک ریسی شده کمتر به نظرمی رسد، عدم بازگشت این الیاف به حالت اولیه منجر به تغییر شکل فرش یا به اصطلاح تخته ای شدن فرش می شود. در این پژوهش سعی شده است که بدون تغییر دادن ترکیبات شیمیایی الیاف و تنها با تثبیت حرارتی به روشهای خشک و یا مرطوب، خواص فیزیکی الیاف اکریلیک و ازجمله جهندگی آن بهبود یابد، زیرا تثبیت حرارتی یکی از اقتصادی ترین، در دسترس ترین و عملی ترین روشهای موجود بوده و احتمالاً تأثیرات مثبتی را بر روی دیگر خواص فیزیکی مکانیکی الیاف نیز خواهد داشت. ازالیاف اکریلیک با دو ظرافت مختلف استفاده شده است. متغیرها، دمای هوای داغ،دما و فشار بخار اشباع و زمان می باشد. بررسی ها و آزمایشهای انجام شده شامل اندازه گیری تعداد چین در اینچ، ظرافت، قوام و تطویل، جهندگی، می باشد. با توجه به آزمایشها می توان نتیجه گرفت که عملیات تثبیت حرارتی ، تأثیرات مثبتی را بر روی خواص فیزیکی الیاف اکریلیک نشان می دهد. به عنوان مثال با انجام عملیات تثبیت حرارتی در هوای داغ می توان مدول و تطویل نمونه ها را افزایش داد. چنانچه تثبیت حرارتی با هوای داغ تحت شرایطی که الیاف در حالت استراحت و بدون تنش باشند انجام شود، این افزایش در مدول قابل ملاحظه تر از زمانی است که الیاف تحت تنش باشند. .همچنین در تثبیت حرارتی با بخار نیز افزایش مدول چشمگیر است. می توان نتیجه گرفت که عملیات تثبیت حرارتی چه به صورت خشک و چه به صورت مرطوب، همراه با اعمال نیرو یا بدون اعمال نیرو، باعث افزایش خاصیت جهندگی الیاف می شود. همچنین قوام نمونه ها نیز به صورت جزئی افزایش می یابد. البته تمام این تأثیرات برای الیاف با ظرافت کمتر، بیشتر مشاهده می شود.