سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

کامبیز هژبرکیانی – استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در پژوهش حاضر، تاثیر کلان اقتصادی توسعه تجارت الکترونیکی در ایران بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ، رشد بهره وری کل ، رشد بهره وری نیروی کار، بیکاری، تورم، سرمایه گذاری، بودجه دولت، متغیرهای پولی (عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادی بررسی می شود.
در قسمت اول پژوهش، کلیات، تعاریف ، و معیارهای اندازه گیری تجارت الکترونیکی به همراه مبانی نظری و ادبیات اقتصادی موضوع ارائه می شود.
در قمست دوم با توجه به مطالعات تجربی در کشورهای دیگر و همچنین تجربه هشت کشور (استرالیا ، امریکا، کانادا، چین، مالزی، دانمارک، سنگاپور و امارات) در زمینه تجارت الکترونیکی، و دسترسی به اطلاعات، مدل یا مدلهای مناسب از بیم یکی ازچهار رهیافت ذیل برای اندازه گیری یا برآورد تاثیر EC انتخاب میگردد. در انتهای مقاله پس از براورد، به بحث در مورد نتایج، ارائه راهکار ها و سیاستهای اقتصادی می پردازیم .
چهار رهیافت کاندید زیر، برای انتخاب نهایی روش، مقایسه میشوند:
الف: رهیافت اقتصاد سنجی Econometric Approach؛
ب: رهیافت تحلیل پوششی داده ها Data Envelopment Analysis (DEA) Approach؛
ج: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه Computable General Equilibirum Approach (CGE) ؛
د: رهیافت سیستم های دینامیکی System Dynamics Approach.