سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
ماعونه فرخ نژاد – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی. کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش اقتصاد کشاورزی
سعید ناصری – کارشناسی ارشد مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
حسین مهرابی بشرآبادی – دانشیار اقتصاد کشاورزی. کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش اقتصاد کشاورزی

چکیده:
در تولید برنج مسائل و مشکلات فراوانی وجود دارد، از مهم ترین آنها بالا بودن دستمزد کارگری و عدم تمایل کارگرانجوان و زنان در مشارکت در کشت برنج و عدم امکان استفاده از ماشینآلات، عدم وجود یک سیستم تعاونی در ارایهماشین و عدم به کارگیری مناسب ماشینآلات است. برای حل این مشکل طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیزارهایاستان گیلان و مازندران در دست اجراست. مقاله پیشرو سعی در بررسی اثر تجهیز و نوسازی اراضی بر نیروی کار و ماشینآلات دارد. داده های مورد استفاده در این مطالعه حاصل عملیات میدانی و پرکردن ۲۹۰ پرسشنامه در منطقه مورد مطالعهو مصاحبه با کارشناسان محلی وابسته به وزارت کشاورزی و مرکزخدمات یکپارچه سازی در شهرستان لاهیجان می باشد.