سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

صدرالدین بلادی موسوی – کارشناس ارشد جمعیت شناسی مرکز آمار ایران

چکیده:

تحولات جمعیتی دهه شصت تأثیرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت بر وضعیت کشور گذاشته و می گذارد. موالید این دوره که تقریباً دو برابر دهه قبل از آن و ۷/۱ برابر دهه بعد از آن می باشد بطور قطع در محدوده سیاسی فعلی کشور بی سابقه بوده است. این موالید براساس سن و جنس نیاز خاص خود را دارند. بطوریکه در دوران نوزادی و طفولیت بیشتر به مسائل بهداشتی و شیرخشک نیاز دارند در این مقطع بدلیل جنگ تحمیلی و مسائل و مشکلات بهداشتی میزان مرگ و میر اطفال که یکی از شاخصهای مهم بهداشتی است ۷/۷۷ در هزار (سال ۱۳۶۵) بوده است که بیش از ۲برابر مقطع فعلی است همچنین فراهم نمودن شیرخشک در دهۀ ۶۰ برای متقاضیان با مشکل همراه بود. بعد از نیازهای بهداشتی از سنین ۶ سالگی نیازهای آموزشی مهم می شود افزایش شدید جمعیت دانش آموزی و کمبود فضاهای اموزشی، مدارس ۲،۳ و حتی ۴ نوبته بوجود آورده که اولین پیامد آن افت کیفیت آموزشی است. در مقطع فعلی رشد دانش آموزی منفی شده بطوریکه تعداد دانش آموزان بیش از ۱۹ میلیون نفر در سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ با حدود ۸/۱ میلیون نفر کاهش به ۲/۱۷ میلیون نفر در مقطع ۸۲-۱۳۸۱ رسیده است. بعد از نیازهای آموزش عمومی، ادامه تحصیلات تا سطوح عالی، مسئله اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان از نیازهایی است که هم اکنون در کشور با مشکل روبروست. جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله که در سال ۱۳۷۵ با ۳/۱۲ میلیون نفر ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دادند در سال ۱۳۸۲ با حدود ۳/۱۷ میلیون نفر به بیش از ۲۶ درصد رسیده است. در مقطع کنونی مسئله اشتغال و فعالیت از اولویتهای اصلی دولت است. توجه به نیروی انسانی و تلاش جهت برنامه ریزی مناسب برای بکارگیری نیروی انسانی فعال بویژه جوانان علاوه بر اینکه بحران بیکاری را کاهش می دهد به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه محسوب می شود. در سیاستهای دولت ودر بودجه های اختصاص یافته در چند سال گذشته اولویتهای خاصی برای ایجاد اشتغال بویژه برای جوانان و دانش آموختگان دانشگاه در نظر گرفته شده است که نتایج آماری آن در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد تحولات جمعیتی در سالهای گذشته وضعیت فعالیت ، اشتغال و بیکاری، رابطه بین بیکاری و تحصیلات و .. از جمله موارد دیگری است که در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد.