سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فاطمه نوروزی هارونی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی

چکیده:
شهرها به عنوان واقعیتی چند بعدی پیوسته در حال تغییر و تحول می باشند از سوی دیگر فرهنگ یکی از عوامل تاثیر گذار بر این تحولات خود سیستمی در معرض نوسانات است. بررسی تاثیر این نوسانات بر بعد سیما و منظر شهری که درحقیقتما را به خواس مادی وروحی ساکنان آن سوق می دهد راهگشایی برای طراحی شهرهای جدید و بهسازی شهرهای کنونی همسو با تحولات فرهنگی است روش پژوهشی این مقاله روش توصیفی تحلیلی همراه با بررسی نمونه های عینی در شهر اصفهان که خود بستری از تحولات فرهنگی و تاریخی بوده و تلاش شده ضمن بیان مفاهیم سیما و منظر شهری و تحولات فرهنگی با بازنگری در این تحولات دورنمایی از گرایشات آینده داشت علاوه بر آن با شناسایی عوامل تاثیر گذار بر این تحولات می توان به شاخص هایی جهت تغییر و ارتقاء کیفی منظر و سیمای شهر با توجه به نیازمندی های نسل آینده و پیش بینی تحولات یک شهر دست یافت.