سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش حسنوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

تعیین تر اکم مناسب بوته و انتخاب نوع رقم یکی از راههای افزایش عمل کرد لوبیا سفید می باشد بدین منظور مطالعه ای بر روی لوبیا سفید (دانشکده=A1 و A3=Wa-8528-9 ،A2=Great Northern ) و چهار تر اکم بوته (B1=40 و B2=20 و B3=13.3 و مترمربع/بوته B4=10) در قالب طرح بلو ک کاملا تصادفی (به صورت اسپیلت پلات ) با چهار تکرار بطور یکه ارقام به عنوان عامل اصلی و تر اکم بوته بعنوان عامل فرعی بودند انجام شد . این مطالعه در منطقه الشتر واقع در شمال منطقه لرستان در سال زراعی ۸۳-۸۲ به اجراء درآمد . نتایج این آزمایش نشان داد : ١ -‐ بین ارقام اثر معنی داری از نظر عمل ک رد، تعداد بذر در غلاف و وزن هزاردانه دیده شد ٢ -‐ اثر تر اکم بوته بر روی عملکرد تعداد بذر در غلاف و تعداد غلاف در بوته معنی دار بود و اثر متقابل معنی داری برای عملکرد وجود داشت . بالاترین عملکرد بدست آمده (هکتار/کیلوگرم ٣٣٠٢ ) مربوط به رقم Wa-8528-9 در تر اکم ٤٠ بوته در مترمربع بود.