سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید آقاعلی خانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
علی محمد مدرس ثانوی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
احمد بانکه ساز – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر شدت رقابت تاج خروس بر تجمع ماده خشک و اجزای عملکرد ذرت در منطقه کرج آزمایشی در سال ۷۸ در مزرعه موسسه تحقیقاتی اصالح و تهیه نهال و بذر به مرحله اجرا درآمد.