سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی بابایی – کارشناس ارشد بخش اکولوژی منابع آبی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی
سیدحجت خداپرست – مربی پژوهشکده وزارت جهادکشاورزی و معاون تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی
علی عابدینی – کارشناس ارشد بخش اکولوژی منابع آبی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی

چکیده:

بندرانزلی یکی از بنادر مهم ح.زه جنوبی دریای خزر بوده که بدلیل استخراج و حمل و نقل نفت توسط کشتیها همچنین حمل و بارگیری جهت صادرات محصولات غیر نفتی و تردد لنج ها و قایقهای دریایی باعث ریزش فضولات نفتی و غیرنفتی در این اسکله شده و در اثر جریانات دریایی و وزش باد به آبهای مناطق مختلف تالاب بین المللی انزلی و دریای خزر انتقل گشته و حیات آبزیان را تحت تاثیر قرار می دهدبدین منظور غلظت برخی از فازات سنگین و کل هیدروکربورنفتی TPH در چند نقطه از محل استقرارکشتیهای تجاری و مسیر رفت و آمد لنج ها و قایقهای دریایی مورد سنجش قرار گرفت. نمونه برداری در ایستگاه های تعیین شده ( انزلی روگاه، موج شکن ، دریا) بمدت یک سال صورت پذیرفت و نمونه های فلزات سنگین بر اساس روش استاندارد آمریکا APHA , 1992 و استخراج مایع – مایع MIBK/APDC انجام گرفت و بوسیله دستگاه جذب اتمی شعله تعیین غلظت گردید و میزان غلظت جیوه کل در آب به روش بخار سرد Cold Vapor mercury اندازه گیری گردید و برای اندازه گیری هیدروکربورهای نفتی بر اساس روش استاندارد ASTM,ROPME جداسازی گردید سپس بوسیله دستگاه IR غلظت TPH در آب تعیین شد. نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین سالانه غلظت TPH به میزان ۲/۲۱۴ میلیگرم بر لیتر بوده و بیشترین غلظت مواد نفتی در ایستگاه انزلی روگاه در فصل بهار به میزان ۲۰/۱ میلیگرم بر لیتر مشاهده شده است و میانگین سالانه غلظت فلزات سنگین مس، سرب، کادمیم، روی، کروم و جیوه کل به ترتیب ۰/۶۱۴،۰/۰۳۲، ۰/۰۰۶، ۰/۲۹۸،۰/۰۰۴ و ۰/۰۱۵ میلیگرم بر لیتر ثبت شده است.