سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- پردیس دانشکده
عباس زارعی هنزکی – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- پردیس دانشکده های فنی
پیمان صحراپور – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- پردیس دانشکده های

چکیده:

آلیاژAZ31 منیزیم از جمله آلیاژهای کارپذیر منیزیم می باشد که پتانسیل کاربری بالایی بر آن در دهه های آینده پیش بینی می شود . اما این آلیاژ با توجه به ساختار کریستالی خود شکل پذیری محدودیدر دمای پایین دارد. بنابراین شکل دهی این آلیاژ غالبا در شرایط گرم صورت می گیرد . از آنجائیکه فرآیندهای تغییر شکل چند مرحله ای (نورد چند مرحله ای، آهنگری چند مرحله ای و …) به دلایلمختلف تکنیکی – ساختاری از روشهای صنعتی معمول شکل دهی فلزات و آلیاژها می باشند، توجه به فرآیندهای ترمیم استاتیک که در زمان توقف بین مراحل شکل دهی رخ می دهند از اهمیت بالاییبرخوردار است . به همین منظور در پژوهش حاضر با انجام آزمایش های فشار گرم دو مرحله ای در دماهای ۳۲۵ و °C ،۲۵۰ و۴۰۰ و نرخ کرنش های ۰/۰۱ و ۱ s-1 ،۰/۰۰۱ s-1 0/1 و زمانهای توقف متفاوت۲۵۰-۴ به بررسی تغییرات ریزساختاری حاصل از انجام فرآیندهای ترمیم استاتیک در آلیاژAZ31 منیزیم پرداخته شده است