سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرمان متقی – دانشکده متالورژی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مهدی کریمیان –
شهرام رایگان –
محمد حبیبی پارسا –

چکیده:

در این پژوهش سه ترکیب از فولاد عاری از عناصر بین نشین (IF) در کوره ی VAR تهیه شد. این فولادها سپس مورد عملیات نورد گرم، نورد سرد و Batch anneal قرار گرفتند. خواص مکانیکی این فولادها از جمله ثابت نا همسانگردی (R-value)، ثابت حساسیت به نرخ کرنش (m)، ضریب کار سختی (n)، تنش تسلیم و میزان افزایش طول آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین با انجام متالوگرافی اثر تغییر ترکیب شیمیایی بر اندازه دانه بررسی شد. در پایان این مطالعه، تحلیلی بر علت تغییرات مشاهده شده در خواص مکانیکی فولادها و ارتباط آن با تغییر ترکیب شیمیایی ارائه شد.