سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین سالم – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
سیدحمید جزایری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این تحقیق خواص مکانیکی بدنه های پرسلان استون ور مورد ارزیابی قرار گرفته است. ترکیب شیمیایی بدنه و فازهای مینرالی موجود در آنها و همچنین میکروساختار بدنه از جمله عواملی هستند که خواص مکانیکی بدنه های پرسلان استون ور را تحت تاثیر خود قرار می ده ند. برای فهم بهتر اثر پارامترهای فوق تعدادی از بدنه های پرسلانی انتخاب و آنالیز شیمیایی و مینرالی آنها بدست آمده و دانسیته توده، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته اندازه گیری شده است . نتایج بدست آمده نشان داده است با افزایش مقدار کوارتز از میزان فاز آمورف کاست ه می شو د. همچنین مقاومت مکانیکی بدنه های پرسلان استون ور به شدت به تخلخل و اندازه خلل وابسته بوده اما مقدار مولایت و آلومینا نیز بر آن اثر مثبت دارد.