سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه فراتی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد پردیس دانشکده های فنی دان
احمد علی آماده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگ
شاهرخ آهنگرانی – استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
هادی مرادی – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم و فناوری مهام، گروه صنایع مهام

چکیده:

روش نیتروژن دهی پلاسمایی یکی از روش های اصلاح سطح فولاد به روش نفوذی می باشد که امروزه کاربرد فراوانی یافته است. تاکنون ترکیب های مختلفی از گازهای هیدروژن و نیتروژن به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد لایه های نیتروره بر سطح فولادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق رفتار نیتروژن دهی پلاسمایی پاسی فولاد AISIH11 در ترکیب های مختلف H2%95 + N2%5،H2%90+ N2 %10،% H275 + N2 % 25 ، H2%50 +N2 %50،H2%25 + N2%75 ،مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی ترکیب و ضخامت لایه نیتریدی ایجاد شده پس از عملیات نیتروژن دهی، از پراش اشعه ایکس و میکروسکوپی الکترونی روبشی استفاده گردید. سختی لایه ها نیز به روش ریز سختی ویکرز اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که رشد لایه ترکیبی، لایه نفوذی و عمق سختی لایه نیتریدی وابسته به ترکیب گاز مورد استفاده در این عملیات بوده و این خواص در ترکیب% H275 + N2 % 25 بهترین خواص را ایجاد می نماید.