سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – دکتری مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق، دانشکده مهندسی مکانیک دان
میرعماد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق، دانشکده م
عبدالله شعبانی شهر بابکی – کارشناس ارشد مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق، دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

به منظور شناسایی هر چه بهتر فرآیند احتراق ذرات ریز جامد، انجام آزمایشات تجربی و ارائه مدل های تحلیلی ضروری می باشد . علت اصلی خاموشی، تلفات گرما به دیواره های محفظه احتراق می باشد . با استفاده از فاصله خاموشی، میتوان دیگر پارامترهای شعله را به دست آورد . هنگامی که تلفات حرارتی بیش از تولید حرارت بر واحد حجم شود، خاموشی رخ می دهد . در این مقاله معادله بقای انرژی بین صفحات خاموشی نوشته شده و پس از حل این معادلات، فاصله خاموشی بدست آمده و نتایج با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده اند.