سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسداله کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری، دانشگاه
حسن فرهنگی – دانشیار مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی متاولرژی و مواد، پرد
علی عماری الهیاری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری، دان

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر تشکیل فاز بین فلزی سیگما، بر روی رفتار شکست کششی فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶L مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه های مدور کششی فلز جوش برای مدت ۱ الی ۱۰۰ ساعت در دماهای ۷۵۰ و ۸۵ درجه سانتیگراد مورد عملیات حرارتی قرار گرفتند. سپس آزمون های متنوعی شامل آنالیز شیمیایی، متالوگرافی، فریتوسکوپی، تست کشش، و بررسی های شکست نگاری بر روی نمونه ها انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده بر اثر تشکیل فاز سیگما در طی عملیات حرارتی علاوه بر بروز تغییرات نسبی در خواص کشش ففلز جوش، حالت فنجان- مخروط سطح شکست فلز جوش ابتدا به حالت تخت تغییر می یابد. ایت تغییرات در جهت گیری سطح شکست بر اساس تاثیرات شبکه فاز سیگما در ایجاد شرایط کرنش صفحه ای، تمرکز تنش موضعی در باندهای برشی و فعال شدن مکانیزم صفحه حفره ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.