سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عفت آدم زاده – دستیار علمی، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام نور مرکز بندر لنگه
فاطمه آدم زاده – مدرس تربیت معلم، روانشناسی، استان اصفهان
فتاح دروگریان – دستیار علمی، علوم ارتباطات، دانشگاه پیام نور مرکز بندر لنگه

چکیده:

کارآفرینی و مباحث مربوط به آن حوزه های مختلف دانش بشری از جمله روانشناسی، تعلیم و تربیت،جامعه شناسی و اقتصاد را مورد توجه خود قرار داده است بدین جهت می توان کارآفرینی را به عنوان موضوعی بین رشته ای قلمداد کرد. آنچه در دنیای امروز کارآفرینیرا دامن زده و مورد توجه محققین قرار داده است، نگرانی مدیریت اقتصادی کشورها و سیاستمداران در رابطه با اشتغال و مشکل بیکاری است که به طور فزاینده ای تفکر خود اشتغالی را به عنوان یک راه حل مورد توجه آنها قرار داده است. مطالعات نشان می دهد که رشد و توسعه برخی از ویژگی ها در افراد می تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فرهم کند.