سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بیژن مرادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
شهرام بی آزار – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
یعقوب محمدعلیان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:

برای کسب حداکثر محصول با کیفیت مطلوب، دسترسی به حد مطلوب عناصر غذایی ضروری است . از این جهت برآورد مقدار کود مورد نیاز از مسائل اصلی علم تغذیه گیاهی می باشد . در آزمایشی در یک خاک با حاصلخیزی کم در افریقای جنوبی بالا ترین عملکرد پرتقال والنسیا را با فرمول ۱۰۰-۲۰۰-۲۰۰ کیلو گرم در هکتار بدست آورده است در فلوریدای آمریکا در یک خاک شنی مصرف ازت ۱۵۰ تا ۲۱۰ کیلو گرم در هکتار در باغات پرتقال بدون آبیاری و ۲۴۰ تا ۲۹۰ کیلو گرم در هکتار در باغات تحت آبیاری می باشد ). ۶) ازت بیشتر از سایر عناصر روی رشد وملکرد مرکبات مؤثر است . طبق گزارش برخی محققین مصرف زیاد کود پتاسه و کم کود ازته باعث کاهش مقدار عنصر منیزیم در برگ پرتقال والنسیا می شود، علاوه براین مقدار زیاد کود ازته موجب کاهش عناصر فسفر و پتاسیم در برگ می گردد وانر ) (۱۹۹۲ گزارش نمود که ازت برگ با افزایش کود ازته افزایش یافت . درصورتیکه افزایش کود ازته ، مقادیر فسفر و پتاسیم را کاهش داد . اما کاربرد پتاسیم در ترکیب عناصر برگ اثری نداشته است .کوا جیو و همکاران ) ) ۲۰۰۰ گزارش نمودند که تیمارهای ازت و پتاسیم روی کیفیت میوه از سال دوم کود دهی معنی دار
شده اند که به غلظت عناصر خاک بستگی داشته است در خاک با پتاسیم بالا ، افزایش پتاسیم موجب کاهش اندازه میوه شده است در صورتیکه در خاک با پتاسیم پائین بر عکس موجب درشتی میوه شده است . ازت موجب افزایش مواد جامد محلول شد بیاری قطره ای و میکروجت مهمترین روش های آبیاری هستندکه ناحیه ریشه را بصورت جزیی خیس می نمایند . کاربرد آبیاری قطره ای و میکروجت نه تنها آب مورد نیاز مرکبات را تا مین می کند بلکه در حقیقت مهمترین عوامل مورد نیاز جهت کنترل آب و دسترسی عناصر غذایی و تهویه را نیز تامین می نماید. مرکبات از جمله درختانی است که نسبت به آب به ویژه در مرحله رشد و نمو میوه عکس العمل مثبتی نشان می دهد . نیاز آبی مرکبات جهت عملکرد بالا با توجه به اقلیم،خاک،رقم و پایه متفاوت است . چندین روش جهت برنامه ریزی آبیاری مرکبات بر اساس عوامل محیطی یا فیز یولوژیکی و خاکی پیشنهاد شده است . از آنجاییکه رطوبت مطلوب گیاهان بیشتر تابع پتانسیل رطوبت است تا مقدار رطوبت در خاک از این رو می توان گفت عملی ترین روش جهت تهیه شرایط رطوبتی مطلوب گیاه با پتانسیل ما تریک تعیین می گردد . اگر تانسیومتری که پتانسیل ماتریک را اندازه گیری می نماید حدودا رقمی بزرگتر از ۲۰۰ سانتی متر را نشان می دهد باید مطمن بود که میزان رطوبت به منطقه ریشه گیاه یک عامل محدود کننده نمی باشد