سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایوب دلیری – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
فرزاد توحیدخواه –
شهریار غریب زاده –
احمدرضا رضایی –

چکیده:

تارهای صوتی با نوسان خود باعث تبدیل جریان هوای پایا و ثابت شش ها به قطاری از پالس های فلو می شوند. این فلو پس از ورود به مجرای صوتی فیلتر شده و نهایتا واکه ایجاد می گردد. محققان برای توضیح عملکرد تارهای صوتی مدل های مختلفی ارایه کرده اند. با وجود آن که در این مدل ها خواص مکانیکی تارهای صوتی به خوبی در نظر گرفته شده است ولی به جنبه عصبی عضلانی تارهای صوتی توجه کافی نشده است. در این مقاله ما مدل پایه ای تارهای صوتی را که شامل مجموعه جرم فنر و دمپر است را تغییر داده و با اعمال پارامترهایی که از مراکز عصبی کنترل می شوند، یک مدل کاملتر عصبی عضلانی برای تارهای صوتی بدست آوردیم که قابلیت کنترل توسط اعصاب مرکزی را دارد. با استفاده از این مدل می توان به مدلسازی و بررسی چگونگی تاثیر وضعیت روحی و روانی شخص بر روی کیفیت گفتار پرداخت.