سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید آشفته – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
پیروز مرعشی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش تاثیر فشار ریختهگری (۰، ۷۰، ۱۰۰، ۱۴۰ Mpa) و دمای ریخته گری (۸۰۰، ۷۵۰ درجه سانتی گراد) و عملیات حرارتی T6 بر ریزساختار، چگالی، سختی و تخلخل قطعات از جنس آلیاژ AA2024 مورد بررسی قرار گرفته است. قطعات بعد از ریخته گری در دمای ۴۹۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات انحلال قرار گرفته و سپس به مدت ۱۶ ساعت در دمای ۱۹۰ درجه سانتیگراد پیر سخت شده اندو نتایج بیانگر این است که با افزایش فشار و کاهش دمای ریخته گری سختی قطعات افزایش و فاصله بین ندریتی و میزان تخلخل در آنها کاهش می یابد. هم چنین با کاهش دمای ریخته گری دانسیته نمونه ها نسبت به دای بالاتر ریخته گری در فشارهای پایین، افزایش یافته و با افزایش فشار اعمالی این اختلاف جبران می شود و فاصله بین ندریتی نیز با کاهش دمای ریخته گری کمتر می شود.