سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الیاس رحیم زاده – شرکت توانیر

چکیده:

در مواقعیکه فرکانس شبکه به دلایلی چون بهم خوردن توازن تولید و مصرف تغییر می کند، تجهیزات مختلف الزاماً در دورهایی غیر از دور نامی خود قرار می گیرند و نهایتا ازنظر مکانیکی و حرارتی شرایط ناخواسته ای بر آنها تحمیل می گردد . یکی از عوامل مهم تهدید کننده ایمنی، بهره برداری از توربین های بخار دارای کندانسور بروز حالات ارتعاش طبیعی تشدید شده ناشی از تغییرات فرکانس شبکه در پره های طبقات انتهائی می باشد که به تنهائی و یا به کمک عوامل تهدید کننده دیگری چون خوردگیهای مختلف، به سرعت سبب کاهش عمر مفید این پره ها می گردند .لذا آشنایی و رعایت محدوده های مجاز فرکانسی برای بهره برداری مطمئن از تجهیزات مختلف منجمله توربین اهمیت ویژه ای دارد . دراین مقاله سعی شده ضمن ارائه توضیحات مختصر، رفتار بعضی از واحدهای توانیر درمقابل تغییرات فرکانس شبکه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .