سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب الله علی اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
نیما کریم – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

چکیده:

در طراحی فضاهای زیر زمینی مدول الاستیسیته و تغییر شکل پذیری نقش مهمی را دارا می باشد. در اکثر پروژه های بزرگ سد سازی، احداث نیروگاه های برق آبی، نیروگاه های هسته ای ، مخازن نفت و … از پارامترهای اولیه و مهم که همیشه به عنوان اولین پارامتر طراحی مطرح می گردد، مدول تغییر شکل پذیری و الاستیسیته می باشند. به نظر می رسد میزان مدول تغییر شکل پذیری با تغییرات ارتفاع روباره و به دنبال آن تغییر فشارهای محصور کننده منطقه، تغییرات زیادی را متحمل شود. در این مقاله سعی شد، با روشهای عددی و مدلسازی توسط نرم افزار Phase2 (V.5045) ازمجموعه نرم افزارهای Rocscience تاثیر تغییرات مدول الاستیسیته و تغییر شکل پذیری بر پایداری سازه های زیر زمینی سنجیده شود، طبق نتایج به دست آمده ، در سازه های زیر زمینی مدول الاستیسیته و تغییر شکل پذیری تاثیر زیادی در گسترش تنشهای القایی اطراف سازه و بدنبال آن جابجایی هایی های اطراف آن و میزان باربری نگهداری های نصب شده در سازه خواهد داشت. این نتایج اهمیت تعیین درست و دقیق میزان این مدول ها به کمک آزمایشات برجا را نشان میدهد.