سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
آرمین قدک – کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، مهندسین مشاور تهران رایمند

چکیده:

مواد شیمیایی ناشی از شیرابة محل های دفن زباله و یا مواد زاید ناشی از کارخانجات بر خواص ژئوتکنیکی خاک رس ثأثیر می گذارند و می توانند باعث تغییراتی در طراحی پی های متکی بر خاکهای آغشته به مواد شیمیایی شوند. این تغییرات می تواند معیارهای طراحی سازه های خاکی و یا میزان نشست ساختمانهای مجاور مواد شیمیایی را دستخوش تغییراتی کند. نوع مواد شیمیایی که با خاک رس ترکیب می شوند و همچنین ترکیبات تشکیل دهندة خاک رس یکی از مسایل مهم در درک سیمای تغییرات خصوصیات مقاومتی خاک می باشد. زمان و درصد وزنی مواد شیمیایی بکار رفته تأثیر بسیاری در تغییرات صورت گرفته دارند. هر چه اکسیدهای آهن و کاتیون های آزاد در خاک رس بیشتر یافت شوند احتمال تولید رسوبات و در نتیجه کاهش کمتر زاویة اصطکاک خاک رس وجود دارد ولی در هر حال کاهش چسبندگی خاک رس نتیجة واکنش های مواد شیمیایی با خاک رس است.