سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آذر انوری – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
کیوان سیدی نیاکی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فواد فرحانی بغلانی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

سطوح خارجی یک ماهواره در معرض منابع انرژی محیطی نظیر شارهای حرارتی خورشیدی ، البیدو و تشعشع مادون قرمز زمین قرار دارند . در این مقاله تاثیر تغییر ارتفاع مدار یک ماهواره بر مقادیر شارهای حرارتی محیطی دریافتی توسط سطوح خارجی و همچنین دمای این سطوح مورد بررسی قرار گرفته است . ماهواره مورد نظر یک ماهواره کوچک به شکل مکعب بوده و ارتفاع مدارهای مورد بررسی ١٠٠٠، ٨٩٣ و ٧٠٠ کیلومتر می باشد . برای هر مدار در یک ارتفاع خاص، تاثیر تغییر زاویه β بررسی شده و در هر مرحله شارهای حرارتی محیطی بر سطوح مختلف مدل محاسبه شده است . با تحلیل این نتایج، بدترین شرایط مداری از نظر میزان شار حرارتی دریافتی مشخص شده است . سپس مدل ماهواره، تحلیل حرارتی شده و مقادیر دما برای سطوح ماهواره، در هر سه ارتفاع بدست آمده است . مقایسه نتایج نشان می دهد که از نظر کنترل حرارتی، تغییر ارتفاع مدار فوق در محدوده ٧٠٠ تا ١٠٠٠ کیلومتر، شرایط بحرانی دمایی بوجود نمی آورد