سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

راضیه دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد ا

چکیده:

تغییر اقلیم پدیده ای است که براساس شواهد موجود از زمانهای بسیار دور وجود داشته و اکنون نیز وجود آن بسیار متحمل است سرعت و ماهیت تغییرات پارامترهای اقلیمی در نیمه قرن بیستم متفاوت بوده و شتاب بیشتری به خود گرفته و روند آن نسبت به گذشته قدری متفاوت شده است مساله تغییر اقلیم که امروزه به عنوان یکی از شایعترین مباحث علمی و حتی سیاسی – اجتماعی مطرح است در واقع مساله تازه ای نیست تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده اتمسفری – اقیانوسی در مقیاس جهانی و درازمدت است تغییر الگوی بارش کاهش سریع ذخایر حوزه های برفگیر و ذوب شدن سریع آن افزایش تبخیر وقوع سیلاب های مخرب بحران کم ابی کاهش شدید میزان برداشت محصولات کشاورزی و همه از نشانه های تغییر اقلیم است برای مقابله با این پدیده شناسایی و اطلاع از اثار و پیامدهای آن بسیار ضروری است و اموزش همگانی حرف اول را می زند که دراین زمینه می توان ادعا کرد که تاکنون اقدام مهم و کارامدی صورت نگرفته است. مقاله حاضر برگرفته از بخشی از پژوهش بررسی تغییر اقلیم در استان فارس است محدوده مطالعاتی بین عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۴۰ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۵۵ درجه و ۳۵ دقیقه شرقی قرار دارد که براساس امار موجوددارای متوسط دمای سالانه … و بارش ۳۲۰ میلیمتری می باشد.