سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اصغر ذوالفقاری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی حاج عباسی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از راههای ایجاد تعادل میان جمعیت رو به رشد و تولید مواد غذایی برای رفع نیازهای فزاینده جوامع بشری ، اولویت دادن و گسترش فعالیت های کشاورزی از طریق افزایش تولید این بخش بوده و وجود آب و خاک مناسب از عوامل اصلی این فعالیت هاستافزایش جمعیت و نیاز روزافزون به غذا در قرن اخیر، کشاورزان کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را به سوی بهره گیری از مرتع و جنگلها برای کشت و کار سوق داده است . در حالی که این تغییر در کاربری ممکن است سبب تخریب خاک گردد و خاک ها را مستعد فرسایش می نماید